ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΩ VOUCHER ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ

ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΩ VOUCHER ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ

ergasia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το «πράσινο φως» της έγκρισης έλαβε το νέο πρόγραμμα Voucher στον Τουρισμό, το οποίο θα απευθύνεται σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας έως 29 ετών. Το πρόγραμμα αναμένεται να τρέξει μέσα στον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Η Δράση με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», θα έχει ως αντικείμενο την παροχή σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες
  • πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό
  • υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σκοπός της δράσης είναι η είσοδος στην αγορά εργασίας των νεοεισερχομένων άνεργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, με την τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του προγράμματος είναι το ΣΕΤΕ, ενώ οι αιτήσεις, όταν ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής, θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ιστοτόπου sete-voucher.gr.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω πράξεις, αναμένεται να ενταχθούν στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, μόλις αυτό εγκριθεί, και να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λαμβάνουν οι ωφελούμενοι θα αγγίζει τα 2.550 ευρώ.

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση θα έχουν:

  • Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ, που είναι: α) κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β) εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Κριτήρια Μοριοδότησης

Η επιλογή και η εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει τον εξής κριτηρίων:

  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
  • Συνολικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, οικονομικού έτους 2014.
  • Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις.

Ήδη, με υπογραφή του αρμόδιου υφυπουργού Εργασίας κ.Πλακιωτάκη, το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) εκλήθη, ως δικαιούχος, για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τη Δράση “Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας” προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08 & 09 “Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση” του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007- 2013.

Ενδεικτικά, στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω.

 

Πηγή: http://www.ergasia.gr/8-000-thesis-meso-voucher-ston-tourismo-ton-dekemvrio/

Comments are closed.

Designed & Developed by FNK