Voucher Επιστημονων

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ κατάρτισης για επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, με εκπαιδευτικό επίδομα: Voucher 600 € (σε 2 δόσεις).

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 9/04/2020 έως 22/04/2020 (Διαδικασία Α) και έως 25/04/2020 (Διαδικασία Β)

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η 31/5/2020, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή τηλεκατάρτισης σε 166.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων στον σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους κλάδους επιστημόνων:

•δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
• μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
• οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
• εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
• ιατροί όλων των ειδικοτήτων
• ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι εκατό (100) ώρες με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, το οποίο σημαίνει μελέτη εκπαιδευτικού υλικού εντός εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Εκπαιδευτικό επίδομα 600€ (σε 2 δόσεις)

Παρέχεται Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω αδειοδοτημένων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β
Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή του στη Δράση ως ακολούθως: Nα εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης, απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, ο οποίος πρέπει να έχει συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Δράσης, προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης, αντί του ιδίου του παρέχοντα την εξουσιοδότηση, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.Σε αυτή τη περίπτωση θα χρειαστεί να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά:

  1. Τυποποιημένη εξουσιοδότηση
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου
  3. Στοιχεία IBAN του ωφελούμενου στο οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης
  4. Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)
  5. Συμπληρωμένο το πρότυπο αίτησης συμμετοχής

Συνημμένα Αρχεία:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος, μπορείτε να ανατρέξετε στην  διεύθυνση https://elearning.yeka.gr/.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή των στοιχείων σας στο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.
Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν εμπιστευτικά και δεν θα προωθηθούν σε τρίτους.

Το ΚΕΚ Ιόνιος Εκπαιδευτική θα συνεργαστεί με τα παρακάτω εγκεκριμένα Ο.Σ.Τ.Κ. και τα αντικείμενα κατάρτισης στα οποία θα παρέχει υπηρεσίες τηλεκατάρτισης είναι:

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ   edimitra.gr

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές / Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο / Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ   https://www.elearningclass.gr/

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές / Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο / Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Πληροφορίες :
Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ»
Μπουμπουλίνας & Στουρνάρα 1, Λευκάδα
Τηλ. – Φαξ : 2645025852 , Κιν.: 6941404949

Email: ionioslefkas@gmail.com

Designed & Developed by FNK