Πλατφορμα Προγραμματων

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποιήσεων Vellum Global Educational Services, σας παρέχουν προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στις παρακάτω ειδικότητες:

  • Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR-Γ.Κ.Π.Δ=Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)
  • Vellum Diploma in Basic Economics
  • Vellum Diploma in Customer Service

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Designed & Developed by FNK