Σχετικα με εμας

Προφίλ – Κε.Δι.Βι.Μ. «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ»

Το εκπαιδευτήριο «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ», ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 στην Λευκάδα (Μπουμπουλίνας και Στουρνάρα 1) και αδειοδοτήθηκε ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (κωδ. ΕΟΠΠΕΠ: 2100491), Κέντρο Ξένων Γλωσσών (κωδ. ΕΟΠΠΕΠ: 2306957) και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (κωδ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000189), με δυνατότητα εξυπηρέτησης για ΑΜΕΑ , από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το κέντρο «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» ως επίσημη δομή της δια βίου μάθησης, έχει δικαίωμα συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα τύπου Voucher.

Επίσης, υλοποιούνται τα προγράμματα:

  • Τεχνικοί Ασφαλείας
  • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – ΕΦΕΤ
  • Ενεργειακοί Επιθεωρητές
  • Προσωπικό Ασφαλείας (Security)
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Τα αντικείμενα εκπαίδευσης που δραστηριοποιείται είναι:

  • Πληροφορική
  • Ξένες Γλώσσες

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Νικόλαος Φ. Πετούσης ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.
Μπουμπουλίνας & Στουρνάρα 1, Λευκάδα 31100
Τηλ./Φαξ. : 2645025852, Κιν.: 6941404949

Designed & Developed by FNK