Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας 2016

image_t.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την πρόσφατη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 19009/321/2016 (ΑΔΑ: 7330465Θ1Ω-ΤΤ5) και της σχετικής εγκυκλίου εφαρμογής, το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» (κωδ. ΕΟΠΠΕΠ 2000189) ανακοινώνει την έναρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, για το 2016

Επίσης επισημαίνεται ότι η προθεσμία των εργοδοτών προκειμένου να επιμορφωθούν λήγει την 30/06/2016 για όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (έως το τέλος Δεκεμβρίου 2015).

 

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

 

Σε επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας επαγγελματικού κινδύνου, με λιγότερους από 50 εργαζόμενους δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας.

Κόστος παρακολούθησης: ΄Γ Κατηγορίας: 60€ ,  Διάρκεια σεμιναρίων 10 ώρες (2 ημέρες).

 

Κόστος παρακολούθησης ΄Β Κατηγορίας: 130€,  Διάρκεια σεμιναρίων 35 ώρες (7 ημέρες).

 

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν την βεβαίωση παρακολούθησης που απαιτείται να κατέχουν βάση της νομοθεσίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Έάν επιθυμείτε μπορείτε να δηλώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή των στοιχείων σας στο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.
Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν εμπιστευτικά και δεν θα προωθηθούν σε τρίτους.

Comments are closed.

Designed & Developed by FNK