Σεμινάρια ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

image_t.a.Από το Υπουργείο Εργασίας εκδόθηκε η 10520/16/03/2015 εγκύκλιος για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας για το έτος 2015.

Επίσης επισημαίνεται ότι η προθεσμία των εργοδοτών προκειμένου να επιμορφωθούν λήγει την 30/06/2015 για όσες επιχειρήσεις ήδη έχουν ενταχθεί στο Εργάνη.

Το πιστοποιημένο Κε.Δι.Βι.Μ 2 «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» (κωδ. ΕΟΠΠΕΠ 2000189), αναλαμβάνει την υλοποίηση σεμιναρίων Τεχνικών Ασφαλείας για επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 29331/1135/2012).

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Σε επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας επαγγελματικού κινδύνου, με λιγότερους από 50 εργαζόμενους δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας.

Διάρκεια σεμιναρίων 10 ώρες (2 ημέρες).

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν την βεβαίωση παρακολούθησης που απαιτείται να κατέχουν βάση της νομοθεσίας.

Κόστος παρακολούθησης ΄Β Κατηγορίας: 100€

Κόστος παρακολούθησης: ΄Γ Κατηγορίας: 50€

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Comments are closed.

Designed & Developed by FNK