Σεμινάρια ΕΦΕΤ – Κατάρτιση Στην Υγιεινή Τροφίμων

Efet

 

 

 

Ξεκινούν νέα τμήματα σεμιναρίων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στο πιστοποιημένο Κε.Δι.Βι.Μ «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».

Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 14708/2007 καθώς και στη Νέα Υγειονομική Διάταξη Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967- ΦΕΚ 2718/Β/08-2012 η εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων είναι υποχρεωτική.

Διάρκεια σεμιναρίων 10 ώρες (2 ημέρες).

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν την βεβαίωση παρακολούθησης που απαιτείται να κατέχουν βάση της νομοθεσίας.

Κόστος παρακολούθησης: 50€

Κόστος ΕΦΕΤ: 30€

Συνολικό κόστος: 80€

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να οριστικοποιήσετε την συμμετοχή σας.

Comments are closed.

Designed & Developed by FNK