Πληροφορικη

Το πιστοποιημένο Κε.Δι.Βι.Μ. 2  «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» (κωδ. ΕΟΠΠΕΠ 2000189), υλοποιεί προγράμματα για την εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. Απευθύνεται σε ανέργους, φοιτητές κι άλλες ομάδες του πληθυσμού που έχουν την ευκαιρία ν’ αποκτήσουν γνώσεις σε βασικό και εξειδικευμένο επίπεδο στις νέες τεχνολογίες και να τις κατοχυρώσουν με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Οι καταρτιζόμενοι θα εκπαιδευτούν στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας που περιλαμβάνουν:

  • Επεξεργασία κειμένου (Word)
  • Λογιστικά φύλλα (Excel)
  • Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (InternetE mail)
  • Παρουσιάσεις (Power Point)
  • Βάσεις Δεδομένων (Access).
  • Χρήση Υπολογιστών και Διαχείριση Αρχείων

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να προετοιμαστούν, για τις εξετάσεις πιστοποίησης, με το ειδικό λογισμικό προσομοίωσης που χρησιμοποιούμε.

Κόστος προγράμματος: 60 € , ανά θεματική ενότητα.

Έάν επιθυμείτε μπορείτε να δηλώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή των στοιχείων σας στο Κε.Δι.Βι.Μ ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.
Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν εμπιστευτικά και δεν θα προωθηθούν σε τρίτους.

 

Designed & Developed by FNK