ΕΦΕΤ

Το πιστοποιημένο Κε.Δι.Βι.Μ «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» (κωδ. ΕΟΠΠΕΠ 2100491), αναλαμβάνει την κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 14708/2007 καθώς και στη Νέα Υγειονομική Διάταξη Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967- ΦΕΚ 2718/Β/08-2012 η εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων είναι υποχρεωτική.

Αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων αυτών είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) . Εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι η κατάρτιση στην υγιεινή τροφίμων (επίπεδο 1 και επίπεδο 2)  με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Έάν επιθυμείτε μπορείτε να δηλώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή των στοιχείων σας στο Κε.Δι.Βι.Μ ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.
Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν εμπιστευτικά και δεν θα προωθηθούν σε τρίτους.

 

Designed & Developed by FNK