ΑΓΡΟΤΕΣ

agrotes

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για την αγορά γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τον Νόμο 4036/2012, και υπόχρεοι απόκτησης τέτοιου πιστοποιητικού δεν είναι μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά όλοι όσοι παράγουν αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους ακόμη και αν έχουν άλλο κύριο επάγγελμα.

Το Κ.Ε.Κ. «Ιόνιος Εκπαιδευτική» πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναλαμβάνει την κατάρτιση και πιστοποίηση των αγροτών για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, όπως προβλέπεται από το εθνικό σχέδιο δράσης.

Τα πιστοποιητικά χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου, μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων στα εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα.

Η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι 5 έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής του.

Τα τέλη συμμετοχής στις εξετάσεις (Παράβολο σε λογαριασμό του Υπουργείου) είναι:  25€

Mετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ενημερωθείτε και να δηλώσετε συμμετοχή.

 

Designed & Developed by FNK