ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Μέσω των ενεργειών κατάρτισης που σχεδιάζει και υλοποιεί ο οργανισμός μας, μεριμνά έτσι ώστε οι γνώσεις και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού να προσαρμόζονται συνεχώς στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνολογικές καινοτομίες, η εταιρία μας σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα:

  • Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,
  • Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης,
  • Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Τα παραπάνω απευθύνονται σε όλον τον ενεργό πληθυσμό της χώρας και ιδιαίτερα στους άνεργους και όσους απειλούνται με ανεργία και ειδικότερα σε:

  • Bραχυχρόνια και Mακροχρόνια άνεργους / ες,
  • Νεοεισερχόμενους / ες στην αγορά εργασίας
  • Επανεισερχόμενους / ες στην αγορά εργασίας,
  • ‘Ατομα που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή πλήττονται από διακρίσεις
  • Εργαζόμενους/ ες του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα,
  • Αυτοαπασχολούμενους /ες σε όλους τους τομείς της οικονομίας

Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από Εθνικούς Πόρους.

Designed & Developed by FNK