Πλατφορμα

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποιήσεων Vellum Global Educational Services, σας παρέχουν προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στις παρακάτω ειδικότητες:

  • Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR-Γ.Κ.Π.Δ=Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)
  • Vellum Diploma in Basic Economics
  • Vellum Diploma in Customer Service

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες :
Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ»
Μπουμπουλίνας & Στουρνάρα 1, Λευκάδα
Τηλ. – Φαξ : 2645025852 , Κιν.: 6941404949

Email: ionioslefkas@gmail.com

Designed & Developed by FNK