Παράταση Προθεσμίας

Ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούµενους ανέργους, για το «Voucher κατάρτισης ανέργων ηλικίας 29-64 ετών», έως την Τετάρτη 5 Νοεµβρίου 2014.

Comments are closed.

Designed & Developed by FNK