Νέο Voucher 29-64 ετών

VOUCHER 29-64

Περιγραφή 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  16.000 ανέργους κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες με στόχο την ενίσχυση τους μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης στους κάτωθι κλάδους της οικονομίας:

  1. Τεχνικός Κλάδος
  2. Κλάδος Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
  3. Κλάδος Νέων Τεχνολογιών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 100 ώρεςθεωρητική κατάρτιση
  • 300 ώρεςπρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν μέσω του προγράμματος
  • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών, με ελάχιστες αποδοχές εικοσιπέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα καθώς και
  • Την παροχή συστατικής επιστολήςσε κάθε καταρτιζόμενο
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 1.600€

Comments are closed.

Designed & Developed by FNK