ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ θα υλοποιήσει την ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών:

100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  και

20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν.

Η κατάρτιση θα παρέχεται εντός ωραρίου εργασίας των ωφελουμένων.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: www.voucher.gov.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε.


  Φορμα Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή των στοιχείων σας στο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.
Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν εμπιστευτικά και δεν θα προωθηθούν σε τρίτους.

Πληροφορίες :
Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ»
Μπουμπουλίνας & Στουρνάρα 1, Λευκάδα
Τηλ. – Φαξ : 2645025852 , Κιν.: 6941404949

Email: ionioslefkas@gmail.com

Designed & Developed by FNK