Επιλαχόντες Voucher 29-64

Ανακοινώθηκαν την 11/07/2017 νέοι επιλαχόντες στο Μητρώο ωφελουμένων του Voucher «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής»

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε.

Comments are closed.

Designed & Developed by FNK