ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ VOUCHER 29-64

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Voucher 29-64 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ».

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε.

Comments are closed.

Designed & Developed by FNK